Při doplnění těsnění slouží i přetlakovým spotřebičům